© 2019 Predictive Consultancy B.V. 

Privacyverklaring

Predictive Consultancy B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres:

Website:

Email:

Telefoonnummer:

Linkedin.com:

KvK-nummer:

BTW-nummer:

Kievitsbloem 28, 3621 TV Breukelen

https://www.predictive.nl

informatie@predictive.nl

+31 6 51096275 / +31 6 53213591

company/predictive-consultancy-b.v./

30226036

NL 817960727 B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Predictive Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Predictive Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om uiteenlopende redenen;

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

 • Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken;

 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;

 • U heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Wij verzamelen persoonsgegevens met onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening;

 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Beveiligde verbinding

Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt via onze website niet inzien.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Predictive Consultancy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Uw personalia, adres, telefoonnummer en emailadres worden bewaard tot vijf jaar na afloop van de overeenkomst teneinde klantcontact te kunnen onderhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Predictive Consultancy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Predictive Consultancy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Predictive Consultancy B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Predictive Consultancy B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@predictive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Predictive Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via informatie@predictive.nl

Wijzigingen

Predictive Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde terugvinden op onze website, www.predictive.nl.